Visuele poëzie:

 

  'gedichten voor het oog'

hier rechts ........................................de links

 

 

Alles, wat zichtbaar heeft een vorm gekregen. Dat vormgeven van een tekst kan ook bewust gebeuren. En dan zo, dat er iets met de inhoud van het woord, de tekst, wordt gedaan. Dat wat te zien is, een uitdrukking daarvan is. In zijn zichtbaarheid: Visuele poezie dus.

 

 

Onderaan staan een aantal regels uit Soefigedichten, door mij in beeld gebracht. Het gaat over (de) liefde, in aards en religieuze zin. Op een aparte pagina is hier meer van te vinden.

 

Homepage

(Soefi) poezie in beeld gebracht

Nieuw werk

Mijn werk in overzicht

Werkwijze

Vormgeving en het Ex Libris

Muziek

Structuren en patronen

Collages

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De patroonmatige herhalingen van de 'minimal music' van Terry Riley boven en links een uitbeelding van muziek als klanken, vallend in een bepaald patroon. Onder eveneens, de muziek, uitgebeeld en rechts Schutz, een componist uit de barok, met een relatief eenvoudige muzikale architectuur.

 

Zo zou ik kunnen zeggen, dat dit beeld rechts, gemaakt naar de Hongaarse rapsodie van Liszt, een visueel gedicht is, dat net als die muziek, samengesteld ('gecomponeerd') is uit Hongaars folkloristische motieven. De term 'symfonisch gedicht' is overigens algemeen gangbaar en Liszt heeft er een aantal geschreven.

Een ander voorbeeld is mijn componistenserie (meer hiervan, Tallis t/m Alban Berg in 8 beelden en ook over Liszt: mijn pagina muziek). Hier mijn beeldende uitdrukking van de muziek van Thomas Tallis, Engelse Renaissance, met zijn speciale, 'wybertjesachtige' nootvormen. Daarmee schiep ik dit beeldende gedicht: 'Th. Tallis' (1985).

 

 

 

 

 

 

net als in de twee letter ex libris hier onder

 

 

een trouw- en geboortekaartje, opgebouwd uit enkel letters, dus

 

 

 

de letter als beeldmiddel

 

 

 

De frustratie van de kunstenaar (en eigenlijk van de mens): je weet het, wat dat ook is, eigenlijk nooit. Soms lijkt het of je er even aan mag snuffelen, maar daar houdt het mee op. Dit is een citaat uit 'Het kind en ik' van Martinus Nijhoff. Het lijkt een reactie op Lucebert:

'ik tracht op poetische wijze, de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen'.

 

 

 

 

De aanduiding 'Visuele Poëzie' wordt gebruikt voor een soort dichtwerk, waar in beeld iets met die woorden en met hun inhoud, is gedaan. Wat de betekenis versterkt. Of juist tegenspreekt om de confrontatie met de inhoud te vergroten. In ieder geval de zeggingskracht intensiveert. Expressiever maakt.

   

 

   
 

Hier gaat het over hoe ik idealiter zou willen werken

Of zijn.En, hetzelfde anders:

 

 

 

 

En vraag van de kunstenaar:

 
 

Ieder functioneren vraagt zijn karakter. Stelt zijn vragen en doet afvragen.

De woorden daarover plus de ervaring daarvan uitdrukken, dat is waar

het hier om gaat. Een eenheid van beeld en tekst.

maar uiteindelijk:       

 

 

 

 

 

of het gedicht als een beeld

uit Soefi gedichten, oa van Rumi

Zie meer op de pagina Soefi poezie

 

   

 

 
   
 
       

 

 

Dat vormgeven van de tekst naar de inhoud kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals hier boven te zien is.

Het creëren van contrasten in kleur of zwart wit, met stilte, ruimte en rust tegenover beweging bij voorbeeld. Verder is de letter, die zoveel verschijningsvormen heeft, een krachtig beeldmiddel. Heeft hij schreven ('voetjes' onder de letter), of is hij strak en kaal, meer nuchter, zakelijk, of een schuine letter, een cursief, een gesuggereerde persoonlijke letter als was hij geschreven, of een charmante vorm met een spannend spel met het dik - dun verschil. Is hij ijl dun of robuust zwaar.