Dichtbij het onuitsprekelijke, Martien E. Brinkman

Martien E. Brinkman leest in dit boek gedichten van veertien bekende Nederlandse dichters en laat zien hoe breed het palet aan associaties is dat door het onuitsprekelijke wordt opgeroepen. Ze dichten over ervaringen en gevoelens die voortkomen uit verlangen of gemis en vallen terug op uiteenlopende woorden: licht, leegte, systeem, stilte, thuiskomst, nietigheid, grootsheid, gat of God. Menig dichter stuit vroeg of laat door een kortstondige eenheidservaring op het onuitsprekelijke waarvoor hij of zij toch woorden wil vinden. Hierdoor geïnspireerd heb ik een poging gedaan om van iedere dichter een tekst hierover in beeld te brengen.

Hieronder eerst de teksten: