Het Soefisme meemaken

Een serie beelden, gemaakt als titelpagina bij een aantal

artikelen in Soefigedachtes, het blad van Soefi's in Nederland