gedichten, gedachtes 7

     
   

Gedichten – gedachten vanaf 3 2019wie (of wat) heelt? wat

(of wie) raakt. is ergens iets

(iemand?) losgeraakt?verbinding als in

muziek: voelbaar maar zonder

vaste vorm: het vloeitzijn, zoals ze zijn

omdat het is, zoals het

is, dat is het dushet eigen voelen

ik, uit- en ingangspunt naar

tot herverbindingweet, want ik ken die

muur. peuter steentjes taal daar

uit; spreek tot jou mijwonderbaarlijk

en verklaarbaar, maar daarbij

onbevattelijkwoorden vertalen

zij herkennen, verkennen

doen mij mij inzienhulpconstructie tot

gemeenschap met het leven

ik besef mij´ik moet u storen´

´ware rust laat zich niet storen´

spontaan sprak het door mijals alles niets wordt

en niets alles, ik oplos

en samenval, dankwaad, of anders dan

aanvaardbaar? weten is ook

anders dan voelenzijn of niet zijn, zijn

en niet zijn? of is alles

zijn? taal schikt zichvrijheid beperkt: gij

zult kiezen. wat is brengt rust

beweeg mee, maak meekijk, ondoordringbaar

omarmt het duister, kijken

maar niet kunnen ziende vragen vragen

niet meer om een antwoord: dat

was de ervaringtot het verhaal in

gaan, wat meer is dan wat was

inhoud, uitzicht geefthet denken leidt naar

werkelijkheid nooit bedenkt

ingebeeld misverstaandenken beheerst

het denkt zijn eigen wereld

denkbeelden zijn als godtaal, metafoor

voor wat is, beeldsprakig schept zij

een werkelijkheidalles zoekt zich een

evenwicht, streeft, weegt af en

sublimeert leegteik wil het in mijn

vingers: verkrampt mislukt. niet

vrij volg ik vloeienddoel, verlangen, vol

tooiing: in anders dan mij

zelf vol van alleshet goede geeft nog geen

rust. blijkbaar ontbreekt er iets;

verstopt, vergetenleeftijd, leef tijd

geleefde, te leven tijd

elke dag leeftijdverlies het ego

win mijn schaduw: slechts samen

ben ik wie ik beneigenlijk ben ik

een grote chaoot, dus moet

alles opgeruimdvoorstellingszintuig

tot bovenwerelds: volmaakt

bestaat: zie de mensprojecteert zich een

god en duivel. wordt zichzelf

een buitenstaanderalles ons eigen

wat bepaald, wie kiest hier? daar?

want alles in onsinnerlijk geleid

of geboeid door, dat is de

vraag. ben ik en hoe?woord vol belofte

allesomvattend kader

heimwee drijft mij voortmuur van ruimte

niet te overbruggen leegte

smeed woorden tot vormschepping is mythe

bestaan is waar: ik besta

verhalend verklaardwaarin ik geloof?

wat? in verbinding, verband

dat is wat mij draagtalomvattend één

alles daarin aanwezig

dat begrip omvatvan niet weten naar

het weten dat je niet weet.

dank aan de appelvoel wat ik niet wil

voelen. in mij blijkt alles

wie, wat ben ik dan?ratio, die enkel

feiten ziet, efficiëntie

die weet, maar niet kentik weet niet, maar wil

niet niet weten. god lost op

hem vragend stuur ik weer‘zo koffie drinken?

even dit opvouwen’. zo

gekend ongekend huiselijkstap na stap doorziend

context verandert inhoud

ik realiseer mijleegte vraagt inhoud

verslaafd aan bezield zijn; zo

lees ik mij een wegeind, begin van mijn

kracht, ‘god?’: taal, woord dat zich schept

indrukwekkend sterkik stel meer voor, dan

ik mij voorstel. en wil niet

door mijn mand vallenalles is als god

elk beeld onjuist. het is wat

het is, als god dustaal is als muziek

het stelt voor, maar is dat niet

map van dat landschapeen therapeutisch

rijpingsproces, lijkt mij de

enige waardeheilig: vervulling

van het gemis: maar de leegte

vervuld of gedemptniets kan ons redden, dan

het (her)vinden van de

innerlijke balansinspiratie, het

openbaart inhoud. en ik

spreek meer dan mij uittaal is leeg, de daad

verwezenlijkt; taal schept de daad

daden scheppen taalworden door het kruis

opnieuw. terug naar hoe het

begon. maar andershoe ben ik mijzelf

niet tot last, hoe bevrijd ik

mij van mijzelfergens even bij

stilstaan beantwoord: zie jou

zie mij, val stil, weetniet ‘ik wil’, maar ‘het’

wil, niet mijn, maar ‘het leven’

spreekt haar wil in mij uitnet Plato, heb een

idee van wat ik wil maar

de vorm… onbekendgrenzen roepen mij

op, vastgehouden, sla mij

los, opnieuw, opnieuwengtevrees als grond

gevoel, ruimte opeisend:

waar meer mogelijk?het mysterie lokt

vraagt, geeft, leeft, is, dus kent geen

antwoord, want dat doodtgeloven?, allang

niet meer, maar zulke aandacht

ontroert mij blijvendverlies geeft ruimte

om te winnen. ik probeer

steeds weer. als nu, hiertegengesteld, dat

is mij eigen. en ook niet

ik, alles in éénhelder, open huis

maar organisch dicht mijn tuin

zo herken ik mijvoel me aanwezig

zijnde hier zijnd. wat in mijn

hoofd spookt, doet lijdenoverzie, herneem

wat was en dit nu werd. lus

van levende lustik besef, benoem

schep zo ook wat completeert

´tijd´schept zo ´tijdloos´geworden tot hoe

ik besta. vorm verkregen

en voorts voort bestaandhet gevoel hield stand

de vorm niet: verbonden wil

ik blijvend voelenhoe maak ik mij mee

gewoon, als kind, vakantie

schep mij realiteitwelke (drog)reden

vormt, stuurt mij. hoe vrij zie ik

mijn gevangen zijnfascinaties zijn

het, die ik op wil halen

roots als bron van zijnfascinaties is

gewoon vreemd vinden. maar hoe

dan, waarom waardoor?intensiteit ben

jij. ik voel aandacht, beleef

jouw aanwezenheidhet heil uitbesteed

in een gebed. of mijzelf

inbedden tot het heilonogelijk iets

en alles is er in. zie

van woord naar wezenonderscheiden of

overschrijden. mijn weg zoekt

verbinding, verbandeen collage van

eigenschappen: niet meer eigen

maar van een samengeworpen in de

wereld. een andere weg

tot herenigingik ben mijn eigen

project, zie mij – zelf. ervaar

het vormende zijnaanwezigheid is

omarmd worden, doet er zijn

voelt als opgenomengeloof stelt zich als

waar voor. betekenis vraagt

om openend zienalles blijkt steeds niet

alles: blijvend gemis. en

verlangen. naar watmijn geraaktheid schrijf

ik op. als de r in die

woorden trilt het mijniet het vele lost

op. maar de eenheid verlost

het besef draagt opgeloofsconstructies…

alleen een helende mens

bepaald de waardeGod als bevrijd Zijn

is dat een optie? de vrije

mens als God: ik Benniet wat, maar hoe, niet

wat ik zie, maar hoe ik kijk

meer zien(d) dan jezelfwij richten onszelf

en eigen huis in. ‘meubels’

betekent verplaatsbaarhet is geworden

wordt nog steeds. dagelijks wordt

de dag mij eigenheilzaam uitwerkend,

heilig is heel, helend dus.

zijnd blijkt wat (het?) isde traditie, een

bron of dogma. ik ent en

groei mij mijn levendagelijks even

ontstoffen. woorden spreken

mij aan in hun taalverlichting voorbij

de Verlichting: kennis brengt

niet overal lichtrust van ordenend

verhalen, een zinsverband

ik verwoord mijzelfgeloof makt waar

wat geen duiding verdraagt: gevoel

van alles ineeneer het onweten

eer wat ongeweten blijft

ik weet, want ik wistkeus: mens of dogma

alleen menselijk is

menswaardig, dus wijsik beheers mij niet

maar jou wel. in jou zie ik

mij, wat mij beheerstrealiseer en

ontdek dieper door stilte

laat mij toe, noteerwoorden kaderen

biedt (Andre) perspectief. het

(bege)leidt mijnieuwe woorden, als

verschoven meubels, nieuw zicht

geboeid door andersindividu is

ondeelbaar, alles (in)één

alles insluitendik denk: psychisch. zo

stel ik vragen. de vraag geeft

zijn antwoord: de geestverloor wat ik won

als wat was. herinnering

drijfveer tot voortgangeenheid is. bewust

zijn scheidt, benoemt: het woord schept:

Hij ziet, het is goedsteeds is hij er, met

mij, kan mij niet verlaten

mij confronteert ikgeloven wil echt

zuiver, rein. hoe steriel dat

idee. geest dodendgeluk krijgen is

genade. dat heb je, mag

je even lenendus de vraag geeft zijn

eigen antwoord, de weg reeds

voorbedacht verhardparallel verstaan

gefascineerd door wat

is en dan waarom zo?hij voelt onrecht om

hem, ik door hem. hoe treft de

wereld zich in onsweet, wat ik voel, zo

anders dan: ik voel. zo weet

ik mij dus voelendvoelen was zo zwaar

ontilbaar beladen. dus

laat liggen, blijf af!dat vaste besluit

maakte mij onkwetsbaar

maar verloor mijzelfkwetsbaar ego en

dat als wereldbeeld. zo kort

hier. strek is het zijn(on)macht maakt kwetsbaar

alleen overgave blijkt

dan nog begaanbaarde mens, thuisloos zich

zelf kwijt, herkenning zoekend

naar wat was en iswoorden kennen slechts

wat voor hen waar is. maar waar

is, wat niet daar is.liefde, leeg woord, maar

draagt, koestert, geeft en ontvangt

is verbonden zijnbeeld een ervaren

gedachte uit, emotie

die mij mij doet zijnoriëntatie

eens gevormd. lees en herken

mijn wezenlijkheid