gedichten, gedachtes 6

     
   

Gedichten - gedachten 2019 site nr 7onder – nauwelijks –

geschikt, soms al overziend

ik weet mij geen vormnu is nieuw oud (her)

levend geheugen. over

val van wat toen waskwaad is het onjuist

beantwoorden van wat leeft

heelt niet, maar maakt stukontplooiing streeft. is.

voltooiing kent geen bestaan

soms een glinsteringhet leven gaat de

mens te buiten. ongrijpbaar

blijkt juist wezenlijkinhoud, betekenis

dat vormt body voor mijn geest

daarin ben ik ikwat was jammer, want

het was, rijkdom, omdat

ik er geweest benhervinden van één.

eenheid. nu plaatsvindend eens.

weer opgenomenzie, voel erken, tot

inzicht in ik. en verwoord

uitdrukkend gesterkteenheid, ingebed:

mijn heimwee. naar het gegrond

verbonden zijn, hierbelang stellend werk

ik voort op weg naar mij in

jou en omgekeerdtoenemend de zucht

naar weten, kennis, inzicht

doorzicht naar wat isinhoud vervloog, want

symbool werd werkelijkheid

vertrouwen geloofhervonden symbool

dus werkelijk zoals kracht

waar religieus zijngod sprak uit, schiep het

woord, dat schept: bewust zijn; zo

wij medescheppendopperste aandacht

herkent. die vorm stierf af. blijkt

aftasten blijvendmijn grond blijkt rijker

dan die bodem van jou: arm

zuur drijfzand de aard´werkelijkheid´ is

wat blijkt te werken, zoals

waargenomen ´waar´zien is een standpunt

alleen god overziet. zie

hoe onmogelijker leeft een zin in

mij zij vraagt dagelijks haar

voeding. ik zijn zintuigik verlang geraakt

te worden. daar leef ik van

voor, op, naar, om, totniet mijn keuze, wel

tot die beslissing gebracht

hoe vrij kan ik zijndierbaar vertrouwd, je

kwetsbaar omarmd, parelend

tintelt ons samengrens sluit verbinding

verbinding ontsluit de grens

tot waar is waar waar?onvervulbaar een

gemis, blijvend verlangen

om zien om te zienonderscheid? goed? kwaad?

schiet de werkelijkheid van

‘het is’ dan te kort?kan het niet kennen

alles ontglipt het begrip

ongrijpbaar als godmens en wereldbeeld

verbinden, verbonden zijn

mijn (on)geloofweten, dat kennis

niet kent en weten niet weet

kennis dat te wetenrijk en verveeld wat

wil ik – nog – ben ik – nu – waar

leegte schreeuwt angstigik neem waar. waar dus.

voor jou anders, van buiten

innerlijk gelijkbelangrijker: wat

ik niet ken. ontdek en volg

het ongeweten‘leun op mij, zodat

ik mij sterker voel, waardeer

dus bevestig mij’leven is ontmoeten

van verhalen, gevormd door

en in mensenelke weer gave is

symbolisch, want niet de

werkelijkheid zelfeerst mislukken om

te lukken. anders dan ik

dacht, dat blijkt juist juisteens was ik, wat ik

nu ben. het stuurt onbeseft:

ik ben, als ik wasons huis thuisbrengen

grondvesten hervinden, her

ontdekkend bestaande drie overstijgt

dualiteit. brengt twee tot

zichzelf in eenheid?duister diep bruisend

neemt mij mee, neemt mij, neemt. soms

even, is het stilaandacht betekent

openstaan. de rivier vertelt

wat ik allang weetleo vroman koos

‘structuur’: alles is daarin

en zijnd verbondenalle tijd en dan

die denkkramp: wat, wanneer. vrij

zijn, dat zichzelf betwistzien ons, ervaren

voelen keuzenoodzaak, maar

denken ons vrijheidvrijheid is volgen

van wat bovenkomt. en we

denken ons vrijheidde weg is geen weg

slechts aanwezigheid opent

geeft lucht en fundeertde weg is geen weg

want alleen aanwezigheid

opent en fundeertblijvend de oergrond

als aandachtspunt. Zo nog steeds

veertien, maar ouderonverbeterlijk

vergeestelijkt. moeder materie

zoekt vader verstaansgrondonthullen, dat is

mijn drijfveer; het verhaal blijkt

voedend verrijkendtot in haar wezen

tot op zijn bodem, tot naar

mijn verste dichtbijniet de dingen, maar

wat gebeurt. dat ervaren

mijn aanwezigheidopen ervarend

de psychologie van het

religieuzelees na vijftig jaar

wat ik toen kende, maar niet

wist: er is zoveel meerverlossing: hernieuwd

niet zijn in het zijnde: zo

hernieuwd verstaanwoorden, begrip, of

niet, taal, mij aansprekend, ik

associeer mijde gekruisigde?

waarom niet het leven, feest

van de opstandingreligie? ik voel

je knijpen, getroffen door

je wezen, door muziekjouw kwetsbaarheid en

vertrouwen, slechts samen vormt

het sterk samenzijnik ben het zijn

ervaar mij zijnde, ons

wezen van bestaanfilosofie, taal

als eens mondriaan, vreemd

onwennig herkendontvreemd van zichzelf

de menselijkheid vreemd: kaal, koud

kil restant, van wat?liefst éénduidig, vaak

tweezijdig: slechts samen wordt

leven wellevendgeloof: beeldvorming

van gegrond zijn. woordeloos

dus onvatbaar verlees en zie het huis

inventariseer, verken

meubels, herplaatsinventariseer:

lees mijn thuis, verken, vernieuw

mijn meubels, herplaatsvraag wat mij ontbreekt

van mijn kamer: schuif en zoek

naar rust en draagvlakafscheiding is er

naast staan, niet verbonden, is

vreemd, voor jou, voor mijjij benoemt en ik

denk van daaruit voort: de wereld

verandert met mijelk woord mist doel: want

vergelijkt symbolisch; wat is

blijkt onvertaalbaartitels: uittreksel

van wat ik wil verstaan, lees

mij, wat mij raakt, draagtgeloof: metafoor

voor het zijn, onbegrijpbaar

wordt – zo –grijpelijkomarm mij, vandaag

morgen en overmorgen

armzalig ben ikdenk, beschouw, zie, het

begrip vormt wat als waar schijnt

tilt mij daarin oponverbloemd oprecht

de weg om waar te zijn, er

voor mijzelf en jougeblokt, verstopt door

wat vroeg gevraagd werd. opgeëist

verstopt mijn kunnenwat je voelt is waar

maar waar is niet wat je voelt

ik voel met je meeopmerkzaam lijkt soms

voorspellend. herinner mij

wat ik nodig hebiedere kracht vraagt

ongelimiteerd ontaard

sloopt eigen – waardebuikspiertrainen bij

rugpijn: dit de therapie?

wat weerstaat de pijnnodig Verlichting

uit voor mijn Romantiek: zo

nodig zijn zij voor mijde wil tot meer stuurt

ondergraaft, maakt vrij. vereist

anders laverenmidden de tafel

uitnodigend huiselijk

de stoelen staan klaarvereenzelviging

pars pro toto: ik ben dat

dat ene, juist datgeraaktheid, wat niet

kon zijn. geen overgave

maar ontroeringsangstdalen in de rust

van het zijn. afstijgend in

wat is. daar zijnmystiek is waar. gods

dienst geeft vorm. sluit te vaak wat

openging. kunst wijstinteger stamt van

geheel. slechts geheeld ken ik

vrijheid. waar, hoe ookik doe het, omdat

ik het wil, moet, of ‘niet

niet kan doen’(Sendak)mijzelf voorbij is

de werkelijkheid, waar ik

niet, maar Het wel iswat ongrijpbaar is

willen begrijpen: godsdienst

de weg, maar weg vangedragen voelen

dat, niet de vorm, het erin

kunnen gelovenmijn leven leef ik

her innerend wat was, nu

weer, zo herlevendde ontvangst van

samen. de geest verenigt.

die vereniging draagtzoek harmonie, daar

na weer de spanning. beiden

zijn mij zo eigen.onrecht, onterecht

ten onrechte, geen succes

brandt (dat) vroeger schoondichtbij gaat het verst

alsof daar vroeger goed

gemaakt moet wordenik schrijf jou, over

en met mijn taal. spiegel

en realiseer mijalles is fictie

enkel dit niet: dit schijnt wel

waar waar waarheid isvrijheid is eng, is

ongekend, is hier, is nu

is wanneer ik benik wil dit niet, maar

het vervangt. mijn keuze, terwijl

ik er niet voor kieste fijn om spannend

te zijn. meander tussen

sensuele oeverstaal schept de wereld

steeds wordt woord vlees. leven is

een proces verbaalervaar en maak mee

beleef: helder op; in een

spiegeling verwoordhet woord wordt. taal schept

de voorstelling. ongrijpbaar

zijn wordt hanteerbaarbewust in en door

taal gevormd. schept zich door het

woord god en wereldbinnen de vrijheid,

is eng niets, geeft het woord als

scheppende hand vormzie de mens sprekend

god, scheppend zijn wereld met

taal, die cartograafdraagvlak in weten

van niet weten. onbestemd

ik zie jou mij zienzelfde brein, jij

hebt geluk, zij niet. ongeluk

schept schuld. maar schuldig?wel de beslissing

niet de keus. ongeluk schept

schuld, maar eigen wil?je ergste vijand?

dat ben jij: wat je van jou

denkt, voelt, meent te wetenleegte of doen, als

hebben of zijn: zinvullend

vulsel blijft vereistik maak de chaos

mee en ervaar soms de

orde daaronder

(wonderbaarlijk zo

geloofwaardig daar dan die

geregelde maat)de wereld anders

geloof werd fascinatie

wat is blijft andersde goede orde

dat, wat heelt, dat vertrouw ik

daarin geloof ikwerkelijk geraakt

blaast mij weg, ontziet mij niet

ik ben niet juist welkwaad komt door gebrek

inhalig naar een teveel

evenwicht hersteltkwaad vanuit gebrek

herstel eist zich overmaat

evenwicht hersteltgewoon goed verveelt

als onrust niet oplost. het

goede afgestraftjij weet het, maar dat

geeft niet, jou zie ik niet meer

niet mijzelf terugeen voelen dat, het

vertrouwen op, verbinding met

dat weten, voelend datarme letter of

rijke inhoud: welke bron stroom

over, bereikt mijinnerlijk verwond

kwaad compenseert, liefde heelt

schept, schenkt vergevingverdeelde aandacht

op mij hoede voor wat er

ergens onverwachtsslechts perfect voldoet

alles uitgedrukt tekort

sta leeg verlegengeloof is psycho

analyse: kom tot mij

mijzelf, ons ons zelfvroeger: god was het

vervlogen ik, was ik; nu

blijkt hoog diepste zijnconclusie spreekt het

tegen, besluit is tijdelijk: elk

zicht is tijdelijkgeloof is een weg

ontwikkelingsmodel: dus

word doorgrondelijkbeeld: bevlieg mij met

ontmoette taal, warm eigen

lucht, stijg op, vibreervroeg verstaan niet

beantwoord. de vraag blijvend

leegte te (ver)vullensterven aan leven

om het te ontvangen. winnend

wat verloren leeklees ‘leeft niet meer’

is dat hetzelfde als ‘dood’?

ik beleef het anders

(of ‘op me wachten’

anders dan ‘me opwachten’)is het goed, dan toch

niet, want binnen klinkt bestraffend:

wie denk je wel, dat?onthutst, ontregelt

vreeswekkend dat sublieme

schokt en ontkentboek, lees, noteer, denk

ervaar, herinner mij mij, zo

zo was, is, het goedgeloof gaat naar dat

wat vertrouwen biedt, draagvlak:

voor mij verbindingjij, ik, naar binnen

of buiten, verliezen of

verbinden, beidenwie (of wat) heelt de

mens? wat (of wie) raakt. is iets

(iemand?) losgeraakt?