gedichten, gedachtes 5

     
   

Gedichten – gedachten vanaf 8 2019

verschillend is het

dat weet ik, herken het, maar

ken dat verschil nietblijf aan mijn lijf. voel

mij en jouw grens. onze huid

tintelt door aandachtverrassing als een

noodzaak. anders zien. ziend. net

als treffende taalwat raakt treft. ik schrik

schrik tot mijzelf. ik schrik mij

religieus: zie mijlees, ervaar, probeer

grip te krijgen

op wat was. nu isgebruikelijk

als ongebruikelijk zien

verwonderend zijngewoon blijkt beschouwd

verrassend: aftastend

vormt zich een inhoudvertrouwen, dat te

weten, als basis. aandacht

van wat is voor onssteeds zie ik mijzelf

de onrust, steeds de wil tot

anders, veranderingzie, herinner, wat

was, soms zo nog is. als ik.

veranderd en nietje ziet het niet, maar

toch is het anders. en je

ervaart het zekerik bewonder je

naïviteit om daar zo

open over te zijnbeschuldigen is

verontschuldigen. de mens

of die mens maakt veel uitmet geschiedenis

schrijf je verhalen. jij schrijft

dagelijks die van jouschoonheid troost. respect

weerspiegelt zich. die aandacht

die waardeert zichzelf(on)macht maakt kwetsbaar

alleen overgave blijkt

als weg begaanbaar


het vervulde zelf

wat mogelijk is, dat blijkt

groots gewaarwordendvijf en vijftig jaar

nadien lees ik wat ik toen

schreef: alles is Goddeels en tijdelijk

of altijd en alles. de

vraagt stelt zich steeds weerwat we geloven

zien we. dus niet geloven

maar de waarheid zienrijkdom zit in de

overgangsvorm, in hoe het

een het andere vindtontstaan, of vaste

vorm, wat openbaart zich. ik

zie inzicht, mijzelfalles in ieder

in ieder alles. verrast

ken ik mijzelf nietzijn begrenzing schept

ruimte. menswaardige maat.

heilzaam ervaren (nav gebouw Dom van der Laan)meedoen is herkend

worde. erkent in je zijn

wezen wat goed voelthet spoorzoeken kost

veel energie. gevonden

spoor vraagt te volgencontact, verbinding

aanvaard, vertrouwen gedragen

door aanwezigheiddenkende voorstelling

die ik ben. bestaansgeloof

dat deinend draagtbewustzijn schept uit

noodzaak, met taal als God; voor

ons onontbeerlijkin mystiek sterft de

vorm tot haar geheel. geheeld

is alles in éénleegte aanvaardbaar

leeg laten worden. zonder

iets toch allesje bent jezelf kwijt

maar daardoor juist opgenomen

één met wat wel iswat drijft tot wil, wat

stuurt tot behoefte, wat vormt

tot betekenisik ben en ben juist

niet. doe anders. angst belet

mij te zijnik doe, die ik niet

ben: doe anders. in mij

vestigde zich mijn ikde ervaring is wat

telt, de mening onderbouwt

het bestaan drukt uiteen innerlijk dat

stuwt, een gevoel behoeft, een

ik, wat het meemaaktgeluk door inzicht

passend puzzelstukje: ik

ontvang even rustwat goed is weten

we niet, alleen onvrede

dat laat zich kennengeniet hier: rust en

weet, het is even. straks weer

de geliefde stadtaal splijt soms open

naar vergeten vertes. de

weg van eens, opeensmijn materiaal:

woorden. dus een schrijfblok en

pen. taal herbergt mijbreng mijzelf onder

in woorden. vind mij in de

rust van: zo is hetontvankelijk voor

meer. onverkend verhalend. schept

ander perspectiefin ons maar één kant

en die moet zich mee - maken

wel doend of juist nietonbeperkte tijd

in één moment, vol toch leeg

niets dan juist alleswe zien wel de on-

regelmatigheden, maar

niet de wat wel werktonregelmaat zien

we, werkzame regelmaat

niet: bestaat dus nietwel het verschil zien

niet wat overeenkomt: slechts

dat is wat verbindtontvankelijk. zo minder

maar meer: opgenomen ben

ik weer, herenigder moet ergens een

grens, ergens een bodem, er

ergens iets als, alsgeestelijke bron

bemaling: om wat is, blijft

en een noodzaak blijktreligie gaat om

ruimte, lucht ontvangen, dat

zichtbaar maakt, doet zienik zit op zolder

zoals ik op zolder zat

eens blijft,blijkt nugodsdienst is het wel

weten, maar dat niet aards meer

verheven schijnt hetzoveel minder is

meer. geen verhaal, maar zijn.

aanwezigheid spreektde saaiste plaats op

aarde: gemeenplaats: alles

onbetwijfelbaarhet vanzelfsprekende realiseren, we

doen het dagelijks, maar

realiseren het ons nietwillen begrijpen:

kunnen verbinden: oorzaak

legt uit , zo lijkt hetgoed lijkt gewoon, dat

niet lijkt dat niet. dàt is juist

ongewoon, denk ikgenietzuchtig dus

sociaal. zucht tot ingebed

aanwezig wezenwaardering, aandacht

voeding voor de geest. en dat

spiegelend tot jouhoe beter het gaat

hoe groter het gemis voelt

de bodem ontbreektalles vertelt van

voorbij. elke ervaring

schept wat was, was toengevolg, een oorzaak

geeft grip. ervaren verplaatst

naar denken, denk ikkwaad is ontaarde

goedheid. verlies rechtvaardigt

de kracht verantwoordgrond, bodem vinden

voelen: houdt mij vast, ik schiet

aan mijzelf tekorthet kleinste is groots

minder blijkt meer. overstijgt

alles in wezenterug tot verder

zie mij toen als nu

weer mijzelf gelijkhet is, zoals het

is of ik heb mijn wensen.

ook zoals het iservaar en noteer

dat, maar het verandert: taal

verschuift mij in mijonder alles een

niets, dat vormend is: tekent

met betekeniswat alles voortstuwt

maar zelf niets is en zo in

alles aanwezighet ik harnassen

in een daad. weten, laten

weten dat ik benmijn klooster is waar

ik, op mijzelf, mij ervaar

ik mij mijn plek scheponder dak, raam, lucht

ruimte, licht doorstroomt mij. ik

kom thuis, tot mijzelfhet lijkt mij eigen

verslavend ongenoegen

wat zonder dat?taal, de beeldvorming

van kennis. de overdracht

overdrachtelijkervaren door de

tegenstelling te zoeken

balans kent beidengevoeligheid, te

treffen in mijzelf, raakbaar

aantastbaar voor jouwat is bestaat

wisselvalligheden ook.

grond grondt wat verschijnteens een wereld, die

alles omvatte, alles

was, alles in éénalles kantelt en

gaat door. een versperde weg

gaat ook verderhet dragende werd

denken, hemels geprojecteerd.

het land werd drijfzandbeeldvorming en taal

beeldvorming van taal, vorming

van taal met beeldenervaar, maak het mee

voel mij mij in die creatie

schep mijzelf daarinik leg vast, zelfs de

onzekerheid verbindend

in taal krijgt het plaatsonbegrepen,vol

weerzin: spiegelend keerde

de wereld zich afnabijheid sterkt. schept

‘ samen’. spiegelend keert de

wereld zich tot onswij zijn de wereld

hij toont ons onszelf. wat zegt

mij mijn wat ik ziedoen, maar dat weten

ik wil, voel. vanzelfsprekend

werd zo zelfsprekendhet verlangen dat

verlangt maar. welk evenwicht

brengt wat verlangt wordtmiskend: zie je mij

niet? zo doend anders dan zijnd

wereld van verschil