gedichten, gedachtes 2

     
   

Aantekeningen over mijn beleven, belevingen

vanaf augustus 2021


01 08 2021

de blik lijkt gericht

op ‘zie je wel’!, anders dan

hé, zo kan het ook…!


echt een antwoord is

de volgende vraag. geen vast-

maar openstelling


04 08 2021

ik voel dat ik dit

zo wil, maar ik weet dat het

andere juist is


07 08 2021

hoe intens is jouw

raken, aanraken, jouw

mijn zijn aanwezig


taal kan openen

oproepen, maar ook sluitend

bepalen. verwoord ik


08 08 2021

‘ik’ een bijvoeglijk

naamwoord van het leven: ik

besef en ervaar


jij onzeker? zie

mij: ik over wat wezenlijk

blijkt: stem, die verontrust


09 08 2021

ik kies vrij de on-

vrijheid, die goed voelt. en moet

daar dan naar leven


12 08 2021

je ziet, wat je denkt

te weten, je weet, wat je

denkt waar te nemen


17 08 2021

ben mij zo bekend

met mijn eigen last

anders beangstigt


19 08 2021

enkel een idee?

er is, wat is, dat wordt, wat

wordt. werkelijk waar?


alle willen, elk

streven blijkt eindig, vervliegt

beeld, dat begoochelt


20 08 2021

onzeker, maar weet

beter. wat tekort schiet. te

weinig bevestigt aan mijzelf


het tekort roept om

inhoud. en ik bedenk dat.

onbeleefd bestaan


aandacht geeft inhoud

schept betekenis, vervult

een gemis, biedt zin


24 08 2021

het recht om dit te

kunnen, mogen doen, mij zo

te vertonen, eindelijk


godsdienst is een vorm

van religie: geen schijnt, maar

de weg naar wat is


tegen opzien: angst

door niet weten, toch die vraag

hoe beeld ik mij uit


28 08 2021

de mens schept zich een

buitenwereld: binnen wordt

zo ontdaan van zin


ervaren bepaald

mijn zelfgevoel; breekt of bouwt

mijn aanwezig zijn


30 08 2021

eigenlijk verlang

ik een samen, verder niets

geen vragen, maar zo zijn


degene, die ik

veracht, is de bestreden

ander in mijzelf


01 09 2021

jouw eigenwaarde

heb je die? wat is dat? daar

ben je (mede)mens


02 09 2021

iedere dag mij

een moment enten op wat

blijkt, wat voelt te zijn


schrijf vijf – zeven – vijf

soms in één keer zeventien

het vormend getal


een gebeurtenis

verhaal: brandpunt van tasten

naar betekenis


04 09 2021

onder iedere

leugen verschuilt zich een

pijnlijke waarheid


alleen werkelijkheid

kent geen fictie; alleen zij

kan tonen wat waar is


06 09 2021

overleven is

primair: dus dan zo’n antwoord

angst blijkt gevaarlijk


mijn beeld: zien als, zo

schepper naast god, die gebiedt

maak geen voorstelling


12 09 2021

zit hier, zat hier al

elders: heden is wat was

re – creëer mij, hernieuw


ik ervaar buiten

maak zo binnen mee, ben

aspect van wat is


verwonderd vraag ik

mij af en schrijf, zoek woorden

dat beantwoord mij


waarheid blijkt een besef

een innerlijk weten

woordeloos aanwezig


20 09 2021

behoeftig vrij zo

behoeftig vrij, maar wanneer

vrij van behoeften


21 09 2021

uit stijgen boven

mij onderscheiden, maar thuis

zijn is samen – zijn


vertrouwen, waarop

iets, iemand, een overheid?

de noodzaak van grond


25 09 2021

innerlijk bepaald

of vrije keuze? elk schreeuwt

zijn eigen wens uit


26 09 2021

de noodzaak van een

verbond. de verbinding tot

vertrouwen, verband


29 09 2021

aandacht geeft inhoud

betekenis (zin), gewoon

wordt zichzelf strijdig


30 09 2021

aandacht vormt, het schept

maakt gewoon uitzonderlijk

door hoe ik zo zie


01 10 2021

boven, hoog in huis

zie ik hemel, wolken, ben

zo ergens nergens


02 10 2021

wat zie je: geen mens

dan dus verwerpelijk, of

een mens verworpen


04 10 2021

besloten ruimte

kader, waarin het plaats vind

de tijd huis houdt


09 10 2021

hoe volgzaam is de

achterdocht, denk ik, kritische

alleen open zijn ziet


leven, dat is in

verwachting zijn. wat is reikt

naar wat komen kan


12 10 2021

zoeken naar Het, Dàt

wat het Is, alles oplost

in het grootste heil


16 10 2021

lees en leer, vergeet

besef, maak mij eigen en

verlies, beleef mij


17 10 2021

‘ik’ vraagt om richting

aandacht schept bestaan; voel mij

dan te midden van


19 10 2021

vergaand en blijvend

alles is samenstelling

en dat verandert


20 10 2021

jij bent niet meer en

nu wat je eens was. alleen

de geest overleeft


21 10 2021

jouw verdwijnen schept

de angst voor ander verlies

wat houdt mij vast


als ik jou voel, voel

ik mij in jouw voelen, voel

ons aanwezig zijn


genot van pijnlijk

geraakt gevoel voelt levend

doet aanwezig zijn


wat was is pijnlijk

omdat het was, of een rijkdom

door hoe het was


23 10 2021

het ritme voorspelt

het hiaat schept ervaring

ik wil wat ik niet wil


het gewone is

het verlies van het eigene

het is bij – zonder


26 10 2021

het lot is de vrijheid

die we onszelf indenken

ongebonden zijn


29 10 2021

vrijheid. mijn keus. wat

zich aanbiedt of ik bedenk

wat wil ik volgen


30 10 2021

rustgevend ritme

weet wat en wanneer. daarin

leeft wat ik mee maak


tenslotte opgaan

in, verdwijnen in mystiek

zonder einde


als de wil wegvalt

behoeftes die dat voeden

tevoorschijn komen


31 10 2021

een patroon, daarmee

spelen, klinkend, zichtbaar als

mijn (on)regelmaat


01 11 2021

achter de muur van

onbegrepen zit de broze

kern ver verborgen


03 11 2021

de strijd opzoeken

nog iets uit te vechten. en

jij bent de dupe


weten en voelen

overlappen elkaar in

het besef van zijn


04 11 2021

nu weer, of nog steeds

ik in een zolderkamer

anders en ook niet


08 11 2021

niet wat anderen

maar wat jij ervan maakt,hoe jij

het inhoud geeft, mee – maakt


gevoelens herkennen

zich in elkaar, versterken

elkaar als lotgenoot


ik maak los zodat

jij het niet meer kan doen. Ik

ga weg voordat jij


onbepaald bepaald

vat vol belangstellingen

dwarrel rond mijzelf


09 11 2021

wezen van wonder

en sturing, of energie

van zijn, van zijnden


een foto toont anders

dan zie ik, want kijk niet naar,

alles in samenhang


10 11 2021

alles in een groots

ongekend. of opgesloten in

weten en wetten


zonder zin kan ik

niet. ik leg hem mij op en

leef haar woorden na


11 11 2021

de dagelijkse

to do lijst, die compleet maakt

wat tevreden stelt


12 11 2021

verband als noodzaak

rond wat ik voel, doe; om

meer dan ik als draagvlak


13 11 2021

hoe het was is het

alle verandering schijn

zie daarin de kans


onverwerkt en wat

nu nog activeert, mij nu nog

wil laten uitvechten


14 11 2021

intelligentie

hij herkent de willekeur

ik maak een systeem


16 11 2021

creëer mij hoop, een

mij noodzakelijk voelen

mijn bestaansbodem


17 11 2021

bestaansgevoel vormt

de impuls, daarna bedenk

ik mijn redenen


18 11 2021

het evenwicht is

er als ik ook zo ben. niet

iets mis, tekort kom


19 11 2021

een onzekerheid

blijvend; wel verhard de laag

daaronder, meestal


20 11 2021

wij maken ons een

mythe, hoe wij wat zien. een

symboliek, die uitdrukt


magie van taal; het

(uit)spreken schept al, wat zich

voordoet, wat verschijnt


26 11 2021

alles valt weg en

komt, anders. verschuift. en er

blijft, blijkt wat ik kan zien


29 11 2021

alles willen, de

tegengestelden geheeld

in hun vereniging


04 12 2021

mijn taal vinden, wat

mij thuisbrengt. na wat was spreekt

over woordeloos zijn


in meemaken zien

wij ons aan, de gebeurtenis

openbaart ons aan elkaar


05 12 2021

bewustzijn is wat

corrumpeert, maakt ons schuldig

bevangen weet ik


09 12 2021

de ander spiegelt

ik herken mij, erger mij

aan mij in de ander


12 12 2021

vrijheid vraagt afweging

wat motiveert en waarom, waartoe?

geen ontkomen aan die vraag


15 12 2021

lees, ik lees voor mijn

verhaal: het toetst, vult aan, stelt

vragen en het gloeit


18 12 2021

zoek de waarheid, die

ik herken, mij aanspreekt. en

ik aan kan spreken


19 12 2021

er is iets, wat is

dat iets, waarom niet niets, wat

maakt iets tot niet niets


een woord is iets en

niets: de inhoud ongrijpbaar

het niets werd iets: taal


naar Plato: verwacht

meer dan de realiteit biedt

het valt weer tegen21 12 2021

denken kent alleen

zelfrechtvaardiging als zich

leidend principe


23 12 2021

een ijkpunt, wat is

jouw ijkpunt, waarop richt je

je, waarnaar, waartoe


24 12 2021

lezend mij tot mij

zelf verhoudend, met tekst, taal

dat het draagt en plaatst


25 12 2021

het contrast beukt en

ik zoek de harmonie, het

evenwicht daarin