gedichten, gedachtes

     
   

Gedichten vanaf 01 01 2023


01 01 2023

het moeten benauwd

maar wat wil ik als ik ben

wat wil dat wat is


moet ik iets willen

wat heb ik te willen, wat

wil ik als ik zelf wil


godsdienst blokkeert de

religie: een weg weg van

het vrij en waar zijn


03 01 2023

taal is als maken

van een foto: ik begrijp

wat in het kader past


10 01 2023

jezelf niet aan kunnen

de geest zorgt voor je zorgen

moeiteloos maakt hij ze


wanneer het gevoel

wanneer de rede, wanneer

corrigeert het elkaar


11 01 2023

religieus zoeken

van verbinding in een on-

bekende ruimte


mijn ongekende

samenstelling, zo voel, zo

versta ik mijzelf


12 01 2023

niet weten verruimd

onontgonnen terrein en

toch zekere grond


14 01 2023

de dag, bekend is

het ritme, de invulling

vormt zich gaandeweg


buiten raakt mijn diep

innerlijk; ik, daartussen

voel mij gemangeld


16 01 2023

een be – teken – is

wat inhoud erin tekent

zo die waarde eert


zie, de dag ontwaakt

alles verschijnt in zijn licht

daarin bestaat zij


17 01 2023

altijd dat gevoel

als een verslaving en dan

doen wat het waarmaakt


18 01 2023

tot een grens doorzien

waarna vragen en dat dan

steeds beter leren


geen hogere macht

maar ‘slechts’ een krachtig zijn, dat

in ons stuurt, bestuurt


19 01 0223

lezen als toets, zelf

onderzoek: wat brengt het, spreekt

mij aan, roept het op,


mijn waarheid, gevoelens

waarin voelt het zich thuis, daar

geloof ik – even – in


23 01 2023

hevig geschokt en

toch grond voor vertrouwen zien

de levensnoodzaak


26 01 2023

vrijheid is ruimte

een overal in alles

leegte vol van


het is, zonder dat

het iets is, bestaat

zonder iets te zijn


28 01 2023

toen de appel niet

meer gezien werd, maar benoemd

ging het bergafwaarts


30 01 2023

maak van het tegen

gestelde een samenstelling

en er lost iets op


31 01 2023

krijgen kan verliezen

wat was is en wat is, dat

was: het zet zich voort


22 02 2023

geheugen een graad

meter voor wat nu is

gevoeld als wat was


geheugen grijpt aan

wat eens was. maakt dat actueel

her – innert zich


23 02 2023

gevoel voelen als

een tekort, er mist iets; het

totaal beangstigt


26 02 2023

vrij zijn heeft geen

behoefte, want alles is

er al en voldoet


het leugenparadijs

stuwt ons voort. in wetend of

onwetend niet weten


voortdurend gemis

onvolmaaktheid blijkt blijvend

alles blijft even


28 02 2023

in alles val ik

even weg tot mijzelf

besta niet juist wel


01 03 2023

alles verwijst, niets

is zichzelf genoeg: het deelt

met iets wat is of was


04 03 2023

de realiteit heeft

fictie nodig, om ons

in thuis te voelen


de bodem onder

de vraag is de voedingsbodem

een afwezig antwoord


05 03 2023

de vorm en inhoud

samen één, samen geheeld

samen heel


als ik niet meer kijk,

maar zie, weet ik hoe het is

alleen dan neem ik waar


wat er was voor de

breuk van wat eens heel was, het

geheel ontplofte


06 03 2023

de mens blijkt steeds weer

een projecterend wezen

en de taal zijn scherm


evenwicht, dat blijkt

kwetsbaar anders dan wat

krachtig geheel(d) is


11 03 2023

niet rationeel

maar relationeel

zie een verhouding


14 03 2023

de verwachting is

de voorstelling, die ik maak

stel je, stel mij voor


15 03 2023

de gewenste vorm

doen wat die identiteit

bevestigt aan mij


mis mijn huis: heb mij

zelf buitengesloten: heimwee

naar wat eens goed leek


19 03 2023

gemankeerd heb ik

woorden nodig om om te

gaan met wat ik voel


angst bouwt mij een kooi

van gevangen zekerheid

mijn vervreemd bestaan


20 03 2023

elke barrière

voorbij ontbloot mij in mijn

open uitdrukking


21 03 2023

wat ik eens was en

hoe ik geworden ben:

hetzelfde anders


23 03 2023

ervaar mij, woorden

vangen dat op, hertellen

het, spreken met mij


inbedding blijvend

gemist; jouw voelen herleeft mij

voel mij herboren


26 03 2023

geen leven, maar het

administreren van wat

gebeurt, zoals ik hier


schrijven is de blik

verschuiven, verbinden, is

zien na het kijken


woorden maken waar

wat werkelijkheid lijkt, door dat

toe te eigenen


28 03 2023

taal zoekt de grenzen

van voorstelbaar. en daarover

heen stelt zij voor


het idee objectief

werkelijkheid, of waarheid

het idee ‘idee’


01 04 2023

een noch ander, een

samengesteld ik reist er

binnen en buiten


taal een nomade

in al wat leeft: het grijpt wat

om (een) begrip vraagt


03 04 2023

inzicht, het doorzien

van het patroon, waarnemen

hoe het zich uitdrukt


04 04 2023

het succes lijkt de

vervulling; meedoen ontaard

lever in en uit


inter – esse

waartussen bevind ik mij

bepaald vraag dus antwoord

 

07 04 20223

godsdienst of menszijn

uiterlijk of innerlijk

wat verdient de aandacht


wat, of hoe ik kijk

toont mij mijn gesteldheid. spiegelt

mij in wat ik zie


09 04 2023

innerlijke bron

geestkracht, inspiratie: de

kennis, geweten


verschillen maken

we, ze zijn er niet

want waar is ‘er’?

 

12 04 20223

hoe (wat) ben je nu,

handelingsbekwaam of hulp

behoevend? (ik beiden)


een grotere zin

dan de zin die dagelijks

aanwezig is


14 04 2023

durf en moed anders

dan schijnbaar veilig behoud

van angst, durf en moed


wat ik tegen jou

zeg spreekt tegen mij even

min overtuigend


16 04 2023

ergens in opgaan

of zich erin verliezen

ik maak het verschil


17 04 2023

weten is kennis

voorbij woorden, een besef

als aanwezigheid


die bodem, die steeds

moeten voelen: wetend toch

steeds moeten voelen


18 04 2023

als je niets wordt, ben

je alles; maar de anderen

verkrijgen aanzien


19 04 2023

de grond ontgrond

zand drijfzand. zonder bodem

zwevend in vrij niets


besef: er is meer

te bedenken dan er

is; is het er dan?


20 04 2023

wat was is weg. is

nergens, nergens te ontmoeten,

overal elders


21 04 2023

er is, er was, want

er ging, eens, ineens, er was

was eens, is geweest


23 04 2023

waar geen antwoord is

noodzaakt dat een andere

laag, waar taal ontbreekt24 04 2023

heilzaam destructief

dualisme: ondoordacht

alles opgehelderd


26 04 2023

iets het eerst blijft het

hele leven uniek. leef

voort in hun schaduw


het willen en het

willen niet te willen; wat,

hoe, wil ik willen


28 04 2023

buiten de orde

ontzagwekkend, wat mij

Mij doet herinneren


29 04 2023

abstract is het er

ongrijpbaar, onbegrijpbaar

toch echt aanwezig


iedereen is

alles een beetje, alles

is in iedereen


30 04 2023

het bewustzijn, dat

uitzichtpunt schiep mijn wereld

en dacht zich ‘god’


02 05 2023

er is meer tussen

hemel en aarde, net als

in mij: verken het


wat voor dingen?, o

bindingen, ja, die houden

je vast en/of verbinden


hoe maak ik de mens

waar en bevrijd ik mij van

mijzelf, geef mij vrij


vaststelling: zonder

controleverlies is het

leven een kleurplaat


het nu is hier nu

als al het andere nu

dat hier geweest is


07 05 2023

door mijn bewustzijn

naast mijzelf komen te staan

en ben mijzelf vreemd


12 05 2023

ik, spons, absorbeer

nieuwsgierig: een vraag knijpt erin:

ik verras mijzelf


13 05 2023

onzeker maakt bang

wat eens was schaadt vertrouwen

waar, hoe is mijn plaats


 

meer teksten

Gedachten gedichten 2

Gedachten gedichten 3

Gedachten gedichten 4

Gedachten gedichten 5

Gedachten gedichten 6

Gedachten gedichten 7